Servicii administrare imobile

Servicii administrare imobile - MTC Admin

Administrare financiară: contabilitate, casierie

Aceste servicii pot fi asigurate pentru blocuri, complexe rezidentiale, spatii de birouri, grupuri de vile, etc.

Contabilitate

 • Organizarea contabilitatii in partida simpla cu ajutorul programelor informatice special realizate pentru asociatiile de proprietari si evidenta completa a documentelor financiare ale asociatiei de proprietari;
 • Intocmirea listelor lunare de plata si afisarea la avizier, emitere facturi si distribuire catre fiecare proprietar prin posta electronica;
 • informarea trimestrială, prin poşta electronică, a proprietarilor, membrii asociaţiei de proprietari, cu privire la situaţia financiară cuprinzând toate elementele de cheltuieli, venituri, încasări şi plăţi aferente asociaţiei de proprietari;
 • Întocmirea şi completarea registrului jurnal, registrului inventar, registrului pentru evidenţa fondului de reparaţii, registrului pentru evidenţa fondului de rulment, registrului pentru evidenţa sumelor speciale, registrului pentru evidenţa fondului de penalizări, precum şi alte formulare specifice activităţii de contabilitate, prevăzute prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor şi alte reglementări legale în vigoare;
 • Calcularea şi încasarea penalizărilor conform reglementărilor legale în vigoare şi sistemului aprobat de Adunarea Generală;
 • Întocmirea lunară a situaţiei elementelor de activ şi pasiv şi depunerea acestora semestrial la Primărie conform legii;
 • Controlul facturarii corecte a consumului in functie de indexul contoarelor de bloc si a celor individuale;
 • Defalcarea si calculul consumurilor inregistrate de contoarele individuale apartinand proprietarilor;
 • Intocmirea statelor de salarii pentru personalul angajat de catre asociatia de proprietari;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile la asigurarile sociale pentru personalul angajat de catre asociatia de proprietari;
 • Asigurarea, din punct de vedere contabil si financiar, a relatiei cu furnizorii Asociatiei (utilitati, prestari servicii, altele);
 • Gestionarea fondurilor banesti aflate la dispozitia asociatiei de proprietari cu aprobarea Comitetului Executiv;
 • Asigurarea legaturii cu proprietarii de apartamente si cu presedintele si comitetul executiv al asociatiei;
 • Calcularea si incasarea penalizarilor de intarziere la plata conform legislatiei in vigoare;
 • Alte atributii impuse de legislatia in vigoare sau solicitate de asociatia de proprietari.

Casierie

 • Incasarea in numerar de la proprietari a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei si a fondurilor de catre un casier in programul: 1 zi /saptamana - Luni-Vineri;

Administrare tehnică

 • Inspectarea periodică a proprietăţii comune, în vederea remedierii defecţiunilor apărute la instalaţiile de folosinţă comună şi a eliminării pierderilor care determină creşterea nejustificată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari (avarii la instalaţia de apă etc);
 • Urmărire, executare mentenanță tehnica: pentru reviziile periodice, asa cum sunt ele definite ca interval si frecventa in cartea tehnica a imobilului, se vor folosi doar firme acreditate de producătorul echipamentului respectiv;
 • Reparații minore (uși, geamuri, etc), inclusiv achiziția materialelor necesare;
 • Schimbare si achizitionare consumabile (becuri, garnituri, filtre, combustibil etc);
 • Supravegherea subcontractorilor;
 • Administrarea contractelor de utilitati;
 • Supunerea spre analiză a ofertelor furnizorilor de bunuri şi servicii în vederea selectării ofertei care satisface cerinţele de preţ, durată de execuţie şi calitate. Obţinerea aprobării Comitetului Executiv al Asociaţiei de Proprietari;
 • Procurarea materialelor necesare întreţinerii şi reparaţiilor curente proprietăţii comune a asociaţiei de proprietari;
 • Urmărirea realizării contractelor încheiate de asociaţia de proprietari cu furnizorii de bunuri şi servicii, supravegherea lucrărilor de reparaţii şi participarea la recepţia acestora;
 • Verificarea lunara a indexului contoarelor de apartament, calculul consumurilor şi a costurilor aferente;
 • Controlul facturării corecte a consumurilor de energie electrică, termică, apă, etc, în funcţie de indexul contoarelor de bloc, conform prevederilor legale şi în funcţie de normele metodologice de repartizare a consumurilor;
 • Controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale personalului angajat de asociaţia de proprietari pentru curăţenie, încărcarea şi evacuarea gunoiului menajer şi alte activităţi. Sesizarea comitetului executiv în cazul încălcării acestora;

ALTE SERVICII

Consultanță pentru asociații de proprietari

Fie că aveți, sau nu aveți deja un administrator sau contabil, credem că asociația dumneavoastră de proprietari are nevoie și de alte servicii profesionale care să vă reducă timpul alocat gestiunii asociației și să vă garanteze claritate, transparență sau eficiență în administrarea cheltuielior și fondurilor tranzacționate.
Astfel:

 • Dacă aveți neclarități cu privire la situațiile financiare ale asociației sau preluați conducerea unei asociații de proprietari și vreți să vă asigurați de corectitudinea soldurilor și fondurilor preluate, puteți apela la serviciile noastre de audit și expertiză financiar contabilă.
 • Vreți să reduceți costurile asociației dumneavoastră sau să vă constituiți într-o asociație de proprietari nouă și nu sunteți siguri de pașii pe care trebuie să-i faceți, sau nu aveți timpul necesar completării și depunerii tuturor documentelor necesare. Vă punem la dispoziție serviciile noastre de consultanță și asistență.
 • Asociația dumneavoastră de proprietari are obligațiile fiscale ale oricărui alt angajator. Vă putem ajuta prin serviciile noastre de întocmire și depunere ștate de plată și declarații fiscale.

Curăţenie

Curăţenia la bloc a fost dintotdeauna o problemă pentru membrii Asociaţiei şi pentru membrii Comitetului Executiv, iar dintre aceştia Preşedintele Asociaţiei ca persoană care reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii dar şi cu autorităţile statului, are cele mai multe batăi de cap.

Noi avem parteneri ce furnizează servicii de curăţenie aferente spaţiilor comune, interioare şi exterioare (hol intrare, garaje, casa scărilor, spaţii tehnice, holuri, alei exterioare de intrare în imobil). Administratorul poate fi responsabil pentru asigurarea personalului, supravegherea, pregătirea şi inspecţia necesară pentru realizarea serviciilor de curatenie.

Servicii Intretinere Spatii Verzi

Gradinarii nostri experimentati intretin gradinile si plantele de interior ale clientilor si ajuta la crearea unei oaze de verdeata pentru multe locatii din Bucuresti.

Echipamentele profesionale si fertilizanti de top pe care le folosim, impreuna cu o planificare operationala foarte detaliata va creste calitatea muncii lor.

Datorita programului nostru de instruire regulat veti beneficia de gradinarii foarte bine pregatiti, care sunt in mod constant pregatiti de supraveghetor nostru, special desemnat pentru cladirea dumneavoastra. Supervizorul va pastra un contact permanent cu un reprezentant al asociatiei dumneavoastra, astfel vom fi in masura sa raspundem imediat la solicitarile dumneavoastra.

Servicii Dezinsectie/Deratizare

Tratament impotriva rozatoarelor in subsol, spatiu de depozitare a deseurilor, spatii tehnice.

Deratizarea se va desfasura folosind numai materiale si agenti aprobati de catre Inspectia Sanitara, sub actiunea unui personal specializat.

Tratament lunar (primavara-vara) impotriva insectelor in subsol, spatiu de depozitare a deseurilor, casa scarii, coridor si spatiu verde.

Folosire numai metodologii si substante avizate de Ministerul Sanatatii.

Tariful acestor servicii va fi negociat în funcție de nevoile specifice ale fiecărei asociații de proprietari. Pentru o ofertă personalizată, contactați-ne.

Nu ezitati sa ne contactati pentru orice solicitare de informatii privind administrarea de imobile.