Administrare imobile

Administrare imobile Bucureşti şi Ilfov

MTC Admin Asigura

Asigurăm managementul de proprietate al condominiului prin:

  • prestarea serviciilor conform atribuţiilor, obligaţiilor şi responsabilităţilor atribuite de comitetul executiv, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
  • gestionarea bunurilor materiale şi a fondurilor băneşti, printr-un angajat casier;
  • efectuarea formalităţilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii/prestatorii de servicii pentru exploatarea şi întreţinerea clădirii, derularea şi urmărirea realizării acestor contracte;
  • asigurarea cunoaşterii şi respectării regulilor cu privire la proprietatea comună;
  • gestionarea modului de îndeplinire a obligaţiilor cetăţeneşti ce revin proprietarilor în raport cu autorităţile publice. Obligaţiile cetăţeneşti sunt cele stabilite, potrivit legii, de adunarea generală;

Nu ezitati sa ne contactati pentru orice solicitare de informatii privind administrarea de imobile.